Knjiga nam v treh poglavjih na več kot 500 straneh opisuje »trilogijo« vzpostavljanja slovenskih meja. Gre za obdobja po prvi in po drugi svetovni vojni ter za dogajanja ob velikih ozemeljskih preureditvah Evrope na mirovnih konferencah v Versaillesu 1919 in Parizu 1947. Nadaljuje s celotnim sklopom osamosvojitvenih procesov od ustavnih sprememb do političnih, diplomatskih, gospodarskih, pravnih in izvedbenih ukrepov za slovensko osamosvojitev. Branko Celar predstavi tudi osamosvojitvene procese po letu 1991 in trilogijo zaključi s podpisom arbitražnega sporazuma glede mejnega spora s Hrvaško, z arbitražno razsodbo ter s pravnimi in političnimi posledicami njene (ne)uresničitve.

Slovenija in njene meje

€ 38,00Price