Slovenija in njene meje v treh zgodovinskih

obdobjih - 1914/1920 1941/1975 1991/2021

Button

"Trilogija", ki na več kot 500 straneh opisuje vzpostavljanje slovenskih meja. 

naslovnica knjige.png

O knjigi

naslovnica knjige.png

Avtor nam kot dober poznavalec problematike državnih meja in reševanja mednarodnih mejnih sporov ter ekspert in pogajalec slovenskih vladnih delegacij v procesih osamosvajanja in določanja slovensko-hrvaške meje v treh poglavjih na več kot 500 straneh opisuje »trilogijo« vzpostavljanja slovenskih meja. Gre za obdobja po prvi in po drugi svetovni vojni ter za dogajanja ob velikih ozemeljskih preureditvah Evrope na mirovnih konferencah v Versaillesu 1919 in Parizu 1947. Nadaljuje s celotnim sklopom osamosvojitvenih procesov - od ustavnih sprememb do političnih, diplomatskih, gospodarskih, pravnih in izvedbenih ukrepov za slovensko osamosvojitev. Branko Celar predstavi tudi osamosvojitvene procese po letu 1991 in trilogijo zaključi s podpisom arbitražnega sporazuma glede mejnega spora s Hrvaško, z arbitražno razsodbo ter s pravnimi in političnimi posledicami njene (ne)uresničitve.

 
Dedi slika.png

O avtorju

Branko CELAR (rojen 1951 v Ljubljani), po izobrazbi diplomirani pravnik Univerze v Ljubljani,  za svoje diplomsko delo «Kazniva dejanja v civilnem zračnem prometu« prejemnik nagrade  Zoretovega sklada Društva OZN za Slovenijo, habilitiran predavatelj, nekdanji nosilec  predmeta s področja mednarodnega in sosedskega prava »Mejne zadeve in tujci« na Fakulteti  za varnostne vede Univerze v Mariboru. Je avtor številnih strokovnih razprav in referatov na  Dnevih varstvoslovja in Dnevih javne uprave, predvsem v zvezi z mednarodnopravno  problematiko razmejevanja ozemelj in morskega prostora ter pravnih in političnih sredstev za  reševanje mednarodnih mejnih sporov. Je član Društva za mednarodno pravo (ILA), sekcija  za Slovenijo.  

Že zelo kmalu se je zapisal športu kot ligaški igralec rokometa, nato rokometni sodnik ter  funkcionar Rokometne zveze Slovenije. Je dobitnik »zlatega znaka rokometa« Rokometne  zveze Slovenije. Opravljal je športno funkcijo predsednika Športne zveze Škofja Loka ter bil  urednik športnih publikacij »100 let športa v Škofji Loki« ter »50 let rokometa v Škofji Loki«. Je  še vedno dejaven v kulturi, nagrajenec Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne  dejavnosti za dolgoletno udejstvovanje na glasbenem področju s »častno Gallusovo značko«.  

Sodi v ožji krog strokovnih avtorjev slovenske osamosvojitvene zakonodaje in drugih  državotvornih projektov s področja državne meje in problematike tujcev. Je avtor publikacije  »Mednarodno policijsko sodelovanje v luči evropskih integracijskih procesov« in knjige  »Slovenija in njene meje«, ki sodi v zbirko učbenikov Fakultete za varnostne vede. Je prvi  načelnik slovenske mejne policije Uprave policije Ministrstva za notranje zadeve v samostojni  Republiki Sloveniji (1991–1996) ter pomočnik poveljnika uniformirane Policije ter svetovalec  ministra za notranje zadeve. Bil je strokovni sodelavec v projektu osmih oddaj zgodovinske  serije izobraževalnega programa TV Slovenija »Dnevnik nekega naroda«.  

Je priznan strokovnjak na mednarodnem področju delovanja, kot nekdanji vodja vladnih  delegacij v različnih komisijah s področja državnih meja, obmejnega medsosedskega  sodelovanja ter član vladnih delegacij v različnih medregionalnih projektih. Deloval je kot član  Diplomatske komisije za določitev državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko  Hrvaško ter predsedoval slovenski vladni delegaciji v Mešani razmejitveni komisiji med tema  državama. Sodeloval je v projektih Evropske komisije na postkonfliktnih območjih Zahodnega  Balkana in vodil projekte s področja integralnega upravljanja državnih meja. Branko Celar je prejemnik državnega odlikovanja predsednika Republike Slovenije »srebrni častni znak  svobode Republike Slovenije« in veteran vojne za Slovenijo ter član Zveze policijskih  veteranskih društev Sever. 

NAROČI ZDAJ
 
Mnenja
Slovenija in njene meje v treh zgodovinskih obdobjih 
1914/1920  1941/1975  1991/2021